Expressiva abstraktioner

Abstrakt (äldre stil) 2.jpg

Jag målar expressivt med pensel eller andra redskap och åstadkommer – åtminstone till en början – ett helt och hållet abstrakt konstverk. Lika ofta utvecklas dessa abstraktioner till förlagor eller bakgrunder till mina mer experimentella realistiska alster som de förblir helt abstrakta. Ibland använder jag figurer av skiftande slag som inslag i det abstrakta verket. Inte sällan förekommer bokstäver, hela texter och andra geometriska figurer. Min konst är i ständig förändring och de verk som fortfarande är i min ägo kan således ”uppdateras”. Man skall alltså inte bli förvånad om något verk ändrats en aning med tiden.

Jag använder ibland också hela textinslag i mina målningar. Dessa texter är inte med i målningen av någon litterär anledning, utan är bara konstnärliga effekter. De utgör en mycket påtaglig effekt på verket – och skapar en radikal förändring av det – som inget annat mönster gör anser jag.