Digitala alster

Numera gör jag digitala alster som ett komplement till mitt måleri. Då utgår jag ifrån mitt måleri och i kombination med verkliga föremål – då främst något material, hjälpmedel eller förlaga jag använt mig utav när jag målat – skapar jag ett fotografiskt alster. Kameran är således också min ”pensel” i detta sammanhang. Tidigare var kameran endast oersättlig vid inhämtning av förlagor och motiv. Nu är den oersättlig i hela processen. Tillvägagångssättet i skapandet kan variera, men gemensamt för alla digitala bilder är ett minimalt efterarbete – även om jag beskär, ljussätter och ändrar färgton i den fotograferade bilden efter behov – innan jag når ett färdigt resultat.

Skiftnyckel och svarta druvor [18×24]

Sekatör i dubbel upplaga [18×24]

Padda och kulor [30×20]

Stor och liten skiftnyckel [30×20]

Kvaliteten på de digitala bilder som visas på denna hemsida är lägre än originalbilderna. Alla bilder är ”framkallade” och tryckta på ett åldersbeständigt och kvalitativt fotopapper från en fotofirma. De finns för tillfället att tillgå i storlekarna 20×30 och 18×24. De är signerade och räknas som Open Edition.